Vit hva du leter etter – finn det du søker

I forkant av rekrutteringen legger vi stor vekt på å kartlegge både krav til kompetanse og miljøet / strategien som personen skal passe inn i. Dette skjer i form av et oppstartsmøte som resulterer i en utfyllende kravspesifikasjon.

I et stramt arbeidsmarked er det spesielt viktig å definere balansen mellom hvilken kompetanse som er nødvendig for kandidaten å inneha fra før, og hvilken kompetanse kandidaten kan tilegne seg i kraft av sin personlighet og bakgrunn.

Hos Access Professionals finner du rådgivere som har den nødvendige spesialistkompetansen til å gi råd om denne balansen, samt å gjøre disse vurderingene gjennom rekrutteringsprosessen.

Tilgang på de rette kandidatene
Den begrensede tilgangen på dyktige kandidater med riktig fagkompetanse medfører at det må settes inn store ressurser for å få frem et godt utvalg av kandidater å velge blant. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å bygge opp relevante kilder for kandidattilgang. Access Professionals har etablert avtaler med de mest anerkjente leverandørene av kandidatdatabaser og portaler for stillingsannonsering. Videre har vi dedikerte personer som jobber med internasjonal rekruttering gjennom våre søsterselskaper og andre kanaler. Vi gir råd om valg av media og tilbyr profesjonelt utformede annonser i aviser og fagtidsskrifter. Dersom stillingen krever det, kan våre erfarne bedriftsrådgivere også tilby en full searchprosess der vi aktivt identifiserer og kontakter attraktive kandidater direkte.

Kandidatene ivaretas på en profesjonell måte
Stadig flere ledere erkjenner at rekruttering er en tidkrevende prosess som utvilsomt kan oppleves å gå på bekostning av deres kjernearbeidsoppgaver.

Vi er klar over at vi påtar oss et stort ansvar som kundens forlengede arm mot kandidatmarkedet.

En profesjonell ivaretakelse av alle kandidater er tidkrevende og innebærer at man må være nøye med utforming av annonser, besvare henvendelser systematisk og gi tilbakemeldinger. Vår organisasjon sikrer utførelsen av disse arbeidsrutinene på en kvalitativ måte der formålet er å bidra til å effektivisere bedriftens tidsbruk på rekruttering, samt å ivareta våre kunders renommé på best mulig måte.

Det vanskelige valget
Vårt mål er å presentere et utvalg av kandidater som i størst mulig grad er i overensstemmelse med den kravspesifikasjonen som er utarbeidet i samarbeid med deg som kunde. I tillegg ønsker vi å gi deg et best mulig beslutningsgrunnlag basert på personlige intervjuer med kandidatene, samtaler med referanser, bruk av anerkjente testverktøy og ikke minst våre rådgiveres vurdering.

Varige løsninger
Vår profesjonelle rekrutteringsprosess skal både sikre ansettelse av riktig person og varige løsninger.

Når vi har med mennesker å gjøre er det allikevel en kjensgjerning at det noen ganger kan skje ting som gjør at arbeidsforholdet avsluttes i løpet av kort tid. For å sikre varige løsninger tilbyr derfor vi en garanti som en del av vår personalutvelgelse.