Vår bedrifts samfunnsansvar

Som en del av JuhlerGroup skrev Access Professionals under FNs miljøprogram Global Compact i 2013. Gjennom vårt medlemskap vil vi aktivt og tydelig jobbe for at vår organisasjon til enhver tid handler i forhold til vår klodes begrensede ressurser, og samtidig kontinuerlig søker nye metoder for å spare på forbruket vårt.

Vår eier, Erik Dyrmann Juhler sier: «Access Professionals er et ansvarsfullt selskap som vil opprettholde en innsats for et likeverdig og individuelt arbeidsmijø. Vi ønsker et arbeidsmiljø hvor alle støtter hverandre og hvor diskriminering på grunn av rase, kjønn, alder eller religion ikke finnes. I tillegg vil vi til enhver tid handle i forhold til vår klodes begrensede ressurser og samtidig, kontinuerlig søke nye og kreative metoder for å spare på forbruket vårt.»

Vår virksomhet ønsker å se et større bilde og vi tar sosialt ansvar på alvor. Handlemåtene våre skal fremstå som positive eksempler i dette arbeidet og vi vil alltid søke å forbedre oss og være innovative.

I 2015 opprettet JuhlerGroup en internasjonal CSR gruppe som består av en representant fra hvert enkelt selskap i gruppen. Gruppen jobber målrettet med CSR for alle selskapene. Vi implementerer noen generelle mål uten å frata det enkelte selskap muligheten til å implementere individuelle CSR tiltak.

I forhold til vår organisasjon er det mer hensiktsmessig for oss å jobbe frem flere mindre tiltak, enn å ha store ambisiøse mål.

Ansvarlige investeringer
Access Professionals styrer sine investeringer i en målrettet og bæredyktig retning. Som et eksempel har vi investert i selskaper som utvikler, bygger og driver solkraftanlegg for å skape grønn energi, både nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjoner vi støtter:


FN Global Compact
- økonomisk støtte i FN sitt arbeid innen dette feltet


Kirkens Nødhjelp
- et treårig prosjekt hvor vi støtter kortere yrkesutdannelser for tidligere pirater i Øst Afrika


Plant a billion trees
- vi planter et tre i regnskogen i Brasil for hvert oppdrag vi dekker


Flykninghjelpen
- økonomisk støtte til Flyktninghjelpens arbeid med yrkesfaglig opplæring til Syriske flyktninger


Amnesty International
- pengegave


Redningsselskapet
- pengegave