Medlem i NHO

Vi er opptatt av samfunnsansvar og utvikling av arbeidslivet i Norge. Vi legger vekt på at det skal være ryddige forhold og at mennesker skal ha gode og velregulerte arbeidsforhold. Trivsel og trygghet i arbeidslivet er to meget viktige pilarer. Vårt medlemskap i arbeidsgiverorganisasjonen NHO gir oss en meget god arena for vår deltagelse i det organiserte arbeidsliv. NHO Ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet.