Vi har spesialisert oss

Access Professionals dekker følgende områder:
  • IT
  • Scientific
  • Engineering
  • Search & Selection
En organisering med spesialistavdelinger innebærer følgende fordeler for våre kunder:
  • Evne til å forstå hvilken fagkompetanse du trenger.
  • Evne til å kartlegge kvalifikasjoner og personlige egenskaper på best mulig måte.
  • Kjennskap til arbeidsmarkedet innenfor fagområdene gir forutsetninger for å gi råd om blant annet medievalg, lønnsnivå m.m.
  • Et bredt nettverk innenfor fagområdene i Norge og internasjonalt, kombinert med en fokusert rekrutteringsinnsats, gir bedre kandidattilgang.
  • Evne til å matche kunde og kandidat på en slik måte at vektingen mellom fagkompetanse og personlighet blir ivaretatt.