Veletablert selskap med tydeligere fokus

Access Professionals har sitt utspring i Access Personnel som har vært etablert i Norge siden 1995. Med fokus på personlig service, fleksibilitet og effektivitet har Access Personnel markert seg som en kvalitetsleverandør av rekrutterings- og bemanningstjenester i det norske markedet. I løpet av disse årene har vi opplevd en stadig økende etterspørsel etter kandidater med sterk fagkompetanse kombinert med fokuset på personlige egenskaper som Access Personnel har vært kjent for i alle år. Vår erfaring er at dette oppnås best ved fokuserte spesialistavdelinger hvor rådgiverne har kunnskap og erfaring innenfor fagområdet.

På bakgrunn av dette, besluttet vi i 2012 å omprofilere Access Personnel til et spesialistselskap, og utvide våre tjenester til å omfatte headhunting for å styrke vår leveransekraft. Samtidig ble spesialistavdelingene i JuhlerGroup samlet i Access Professionals.